Mostar, BiH
+38736330260
info@uhy-ba.com

Usluge ukratko

Poslovna mreža!

ŠIROKA PALETA USLUGA KOJE PRUŽA UHY REVIDENT U PODRUČJU REVIZIJE I KONZULTANTSKIH USLUGA, UKLJUČUJE:

 • Revizija gospodarski društava u skladu s domaćim propisima, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i US GAAP standarda
 • Interna revizija
 • Ekspertna ocjena kvalitete rada interne revizije
 • Stečajevi
 • Izrada studija o transfernim cijenama
 • Izrada projekata svih vrsta i oblika
 • Due dilligence i procjene vrijednosti
 • Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala trgovačkih društava
 • Revizija ostalih statusnih promjena trgovačkih društava
 • Konzultantske usluge pri spajanju i razdvajanju društava
 • Konzultantske usluge u području vođenja poslovnih knjiga i računovodstvenih usluga
 • Optimiziranje poreskog planiranja i ukupnog oporezivanja
 • Konzultantske usluge u području strategije ulaganja
 • Forenzička revizija
 • PRISTUP REVIZIJI 
 • Sistematske procedure i bliska suradnja s menadžmentom omogućava UHY Revident-u ne samo da iznosi svoje revizorsko mišljenje kao rezultat pružanja usluge reviziji, nego i da pruži rješenja organizacijskih i ekonomskih problema, uočenih tokom vršenja revizijskih procedura, te na taj način unaprijedi poslovanje klijenta. 
 •  
 • FAZE REVIZIJE 
 • Revident obavlja reviziju u tri faze: planiranje (procjena klijentovih potreba, analiza poslovanja, sastavljanje revizijskih programa), pred-revizija (provođenje kontrole) i završna faza (pripremanje financijskih izvještaja, pismo upravi, završna SWOT analiza, ažuriranje file-ova), a na kraju svake od njih UHY Revident klijentu isporučuje sveobuhvatan rezultat obavljenih aktivnosti. 
 •  
 • OPSEG REVIZIJE 
 • Opseg revizije je posebno određen rizikom procjene koji se izrađuje za svako pojedino područje revizije.
 • UHY Revident-ov revizorski pristup, postavljen na način koji omogućava klijentu da ostvari maksimalnu dobit od revizijskih usluga, pomaže menadžmentu firme poboljšati svoju poslovnu strategiju. Revizijske procedure su usmjerene na utvrđivanje preciznih zahtjeva menadžmenta i potrebe društva. 
 • REVIZIJA PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA 
 • U skladu sa međunarodnim revizijskim standardima i predviđenom metodologijom UHY Revident obavlja i revizije po posebnim zahtjevima, poput revizije namjenskog utroška sredstava, revizije ulaganja i sl. Vrijeme trajanja i broj potrebnih revizora zavise u prvom redu od vrste postavljenog zahtjeva.
 • KONZULTANTSKE USLUGE 
 • Pored konzultantskih usluga koje se odnose na pitanja vezana za svakodnevno poslovanje i koje predstavljaju sastavni dio revizije.
 • UHY Revident klijentima nudi i Konzultantske usluge na duži vremenski period iz oblasti računovodstva, korporativnog upravljanja i poreza, kao i usluge vezane za posebne projekte ili aktivnosti pravnih lica. U skladu sa gore navedenim vrstama usluga,
 • UHY Revident je u mogućnosti organizirati posebne treninge namijenjene zaposlenicima u društvu, na kojima se obraduju specifična pitanja i problemi vezani za poslovanje društva.