Mostar, BiH
+38736330260
info@uhy-ba.com

Osnovni podatci

Poslovna mreža!

                            REGISTAR FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA

PREGLED PODATAKA REVIZORSKOG DRUŠTVA: UHY REVIDENT D.O.O. MOSTAR

Društvo: UHY REVIDENT d.o.o. Mostar
Adresa: Biskupa Čule bb, Mostar
Registarski broj licence 9071232194
ID Broj 4227866950007
Pravni oblik: d.o.o.
Kontakt osoba: Antonio Vukoja
Kontakt podaci:
Email info@uhy-ba.com
Web www.uhy-ba.com
tel. 036 330 260
E-mail: antoniovukoja203@gmail.com;
antonio.vukoja@uhy-ba.com
ODGOVORNO LICE  
Ime i prezime Antonio Vukoja
Telefon 036 330 260

 OVLAŠTENI REVIZORI DRUŠTVA

Ime i prezime Adresa Aktivan Reg. broj
KRISTINA VASILJ Biskupa Čule bb, Mostar Da 3080021177
MIRSADA MURTIĆ Biskupa Čule bb, Mostar Da 3090007182
BOŽO VUKOJA Biskupa Čule bb, Mostar Da 3080375227
ANTONIO VUKOJA Biskupa Čule bb, Mostar Da 3070026236

OSNIVAČI/DIONIČARI DRUŠTVA

Ime i prezime Adresa – poslovna
Antonio Vukoja Biskupa Čule bb, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 48.597%
Vukoja Božo Biskupa Čule bb, Mostar
Učešće u osnivačkom kapitalu: 51.4%

ČLANOVI UPRAVE/NADZORNOG ODBORA

Ime i prezime Adresa – poslovna
Antonio  Vukoja Biskupa Čule bb, Mostar
Božo  Vukoja prokurist

ČLANSTVA U MREŽI/DRUŠTVA ČLANICE

Naziv članice mreže Adresa članice mreže
UHY International London