Mostar, BiH
+38736330260
info@uhy-ba.com

O nama

Poslovna mreža!

TKO SMO MI

PRAVNI SUSTAV, VLASNIŠTVO, UPRAVLJANJE

Pravno ustrojstvo i vlasnička struktura

Društvo je prvi put registrirano 2016. godine pod nazivom SMART UP MOSTAR da bi 2018. godine dobilo licencu Ministarstva financija FBiH i počelo se baviti revizijom.

Naše društvo UHY REVIDENT DOO pruža sve usluge iz oblasti revizije, poreznog, računovodstvenog i poslovnog konsaltinga, procijene materijalne i nematerijalne imovine sve vrste analiza, due diligence, analize spajanja razdvajanja i procijene vrijednosti te stečajeve i likvidacije svim gospodarskim društvima bez obzira na njihovu veličinu Temeljni kapital društva iznosi 35.000,00 KM i u cijelosti je uplaćen.

Vlasničku strukturu čine prof.dr.sc.Bozo Vukoja ovlašteni revizor 51% i direktor dipl.oec.Antonio Vukoja 49%.

Član Društva je prof.dr.sc.Bozo Vukoja ovlašteni revizor. Društvo nije vlasnički povezano s UHY International Hacker Young Limited.

Društvo je upisano u Registar revizorskih društava Revizorske komore FBiH100001180.

Društvo ima urede sa odjelima u Mostaru Grudama Sarajevu i Banjaluci.

STRUKTURA MREŽE ČLANICA

UHY REVIDENT MOSTAR je od 2019. godine članica mreže Urbach Hacker Young International (UHY International) sa sjedištem u Londonu.

Sve članice UHY-a su to postale nakon opsežnog istraživanja i kontrole tržišta u potrazi za najboljim tvrtkama u pojedinim zemljama, a nakon posjete člana Uprave UHY International i mi smo postali jedna od odabranih partnerskih tvrtki.

Svaka od članica je na temelju odabranih parametara među najboljima u svojoj državi, a također svaka posjeduje zavidno znanje lokalnih propisa i zakona te tako UHY pruža sve ono najbolje što međunarodna organizacija može, a to je spajanje lokalnog i međunarodnog.

UHY International je osnovan 1986. godine sa sjedištem u Londonu, i danas predstavlja mrežu neovisnih računovodstvenih, revizorskih i konzultantskih firmi s uredima u 330 glavnih poslovnih centara u 100 zemalja svijeta.

Međunarodno iskustvo prenosi na sve svoje članice kroz stalno usavršavanje u inozemstvu, godišnje skupštine na području Europe te na području cijelog svijeta.

Djelovanje mreže UHY International zasniva se na dijeljenju zajedničkih vrijednosti: integritet, osobni pristup klijentu, kvaliteta, znanje i globalni pristup. Društva članovi obvezani su na ista načela u poslovanju i postupanju u pružanju profesionalnih usluga. Načela su propisana u Općim uvjetima članstva, Članskoj povelji i Izjavi o profesionalnim standardima.

Općim uvjetima članstva određene su opće obveze članova prema UHY International i međusobno. UHY International je obvezan pružati stručnu pomoć članovima u održavanju najviših profesionalnih standarda u pružanju usluga klijentima.

UHY International i članovi su obvezani razmjenjivati profesionalne i druge informacije od zajedničkog interesa, mogu razmjenjivati profesionalno osoblje, održavaju zajedničke procedure, razvijaju međunarodni program marketinga te pružaju zajedničku uslugu klijentima sa sjedištem u različitim zemljama. Društva članovi obvezani su sudjelovati na seminarima i treninzima radi edukacije profesionalnog i drugog osoblja.

Također, UHY je član Forum of Firms (FOF), najveće globalne organizacije koja udružuje sve značajnije međunarodne mreže koje rade u području revizije, računovodstva i savjetovanja. Cilj Foruma je promicanje dosljednih i visokih standarda kvalitete prekograničnog financijskog izvješćivanja i revizijskih praksi diljem svijeta, te usvajanje međunarodnih revizijskih standarda. Za dodatne informacije o Forumu tvrtki, posjetite www.forumoffirms.org.

UHY je trenutno rangiran na 16. mjestu među najvećim međunarodnim revizijskim, računovodstvenim, poreznim i savjetodavnim mrežama prema prihodima od naknada (izvor: Međunarodni računovodstveni Bulletin, siječanj 2017. godine).

UHY International, kao niti jedna pojedinačna članica mreže, ne odgovara za postupke ostalih članica mreže. Stoga, na službenim dokumentima usluga članica obavezna je slijedeća napomena:

UHY REVIDENT D.O.O.MOSTAR je član Urbach Hacker Young International Limited, mreže sa sjedištem u Londonu, te sačinjava dio međunarodne UHY mreže zakonski neovisnih računovodstvenih i konzultantskih tvrtki. Usluge opisane ovdje su pružene od strane Firme a ne od strane UHY-a ili bilo koje druge tvrtke članice UHY. Niti UHY niti ijedna tvrtka članica UHY ima odgovornost za usluge pružene od strane drugih članica.